2017-2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Mülakat Listesi

13 Temmuz 2017 Perşembe

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Mülakat Listesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Mülakat Listesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Mülakat Listesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktora Mülakat Listesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mülakat Listesi
 
*Yalnızca başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınavlara girebilir.
GİRİŞ SINAVI,TARİHİ,YERİ,SAATİ,ŞEKLİ
ANABİLİM DALI TARİH YER SAAT/ŞEKLİ
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 14.07.2017 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Toplantı Salonu 09.00 (Sözlü – Yazılı)
Tıbbi Biyoloji 18.07.2017 Tıp Fakültesi  1.Kat 104 No’lu T. Biyoloji Seminer Salonu 09.00 (Yazılı) – 14.00 (Sözlü)
Tıbbi Biyokimya 18.07.2017 Tıp Fakültesi  1.Kat 106 No’lu T. Biyokimya Seminer Salonu 10.00 (Sözlü-Yazılı)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Yüksek Lisans) 19.07.2017 Tıbbi Mikrobiyoloji 103 No’lu Seminer Salonu 10.00 (Sözlü-Yazılı)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora) 20.07.2017 Tıbbi Mikrobiyoloji 103 No’lu Seminer Salonu 10.00 (Sözlü-Yazılı)