2020-2021 Bahar Yarıyılında Açılan Dersler

01 Şubat 2021 Pazartesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarında açılan dersler ve ders görevlendirmeleri


Beden Eğitimi ve Spor
Histoloji Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji