COVİD–19 Salgınında Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Senato Kararı

05 Mayıs 2020 Salı

Üniversitemiz Senatosu 29 Nisan 2020 tarih ve 144 sayılı toplantısında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle Üniversitelerde eğitim öğretim süreçleriyle ilgili almış olduğu kararlar dolayısıyla, pandemi dönemindeki eğitim öğretim süreçleri ile 2019-2020 Bahar Dönemi akademik takvimlerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Lisansüstü Programlar hakkında alınan kararlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.