COVID-19 Küresel Salgın Sebebiyle Ek Süre Talebi

23 Haziran 2020 Salı

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.
Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35/8 (EK:RG-10/06/2020-31151) “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmüne istinaden;
 
Tez aşamasında olan ve bir dönem ek süre almak isteyen öğrencilerin aşağıda bulunan “Ek Süre Talebi Dilekçesi”ni doldurarak imzalanmış taranmış halini  Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitümeze göndererek başvurmaları gerekmektedir. 

 

Ek süre talebi dilekçesi için tıklayınız.