Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında

12 Ocak 2021 Salı

Final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağına dair Üniversitemizin 30.12.2020 tarih ve 152 sayılı Senatosu'nda alınan kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda, lisansüstü programlarda, yüz yüze eğitim yapılan derslerin sınavlarının da yüz yüze yapılmasına, yüz yüze eğitim yapılmayan derslerde ise çevrim içi çoktan seçmeli/yazılı/sözlü sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. yöntemler kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir. 

https://www.erdogan.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=2771&LangID=1