Lisansüstü Sınavların Yapılması, Ertelenmesi ve Son Tez Teslim Tarihi Değişikliği Hakkında

23 Temmuz 2020 Perşembe

 

Lisansüstü sınavların uzaktan katılımlı olarak yapılması ile ilgili uygulama esasları, sınavların ertelenmesi ve azami süresinin son dönemindeki öğrenciler için son tez teslim tarihinin değiştirilmesi ile ilgili Üniversite Senatosunun 10.04.2020 tarih ve 143/6 sayılı kararı ile sınav öncesi öğrencinin başvuru evrakları ile birlikte Enstitüye göndermesi gereken başvuru formu  aşağıda sunulmuştur.
 
Tüm öğrencilerimiz önemle duyurulur.
 

COVID-19 Küresel Salgını Dolayısıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca Alınan Kararlara İstinaden 2019-2020 Bahar Dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla Lisansüstü Programlarla ilgili
Lisansüstü Sınavlar İle İlgili Uygulama Esasları

a) 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.03.2020 tarihli toplantısında COVID-19 küresel salgını dolayısıyla alınan kararların 3. maddesinin c fıkrasına (Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine …”göre
  • Lisansüstü öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavıdoktora tez önerisi savunma sınavı, tez izleme komitesine rapor sunumu ve doktora yeterlik sınavları, hem öğrencinin hem de jüri üyelerinin uzaktan katılacağı şeklinde “Google Meet” üzerinden kayıt altına alınarak yapılacak. Bu bağlamda tez teslimi yapacak olan öğrenciler bu şekilde sınava girme taleplerini içeren ilgili formu da ilk tez teslim evraklarına ilave edecekler.
  • Yönetmeliğimize göre öğrencinin jürilere sınav öncesi sunması gereken tez, rapor vb. çalışmalarını danışman onayı ile dijital ortamda ilgili anabilim dalına/enstitüye sunacak. İlgili anabilim dalı başkanlığı/enstitü bu dokümanları online olarak ilgili diğer dokümanlarla birlikte jüri üyelerine gönderecek.
  • İlgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınav sonrasında enstitüye gönderilen sınav evrakları ile birlikte, kayıt altına alınan sınava ait görüntü CD ortamında enstitüye gönderilir.
  • Savunma sınavından sonra gerekli düzeltmeleri yapılan ve son şekli verilen, enstitü tez yazım kılavuzuna uygunluğu enstitü tarafından kontrol edilen tez talep edilen sayıda basılarak enstitüye teslim edilir. 
b) Kurul kararlarının yine 3. maddesinin c fıkrasında yer alan sınavların ertelenmesi ile ilgili  “…bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine”  hükmü gereğince, talep edilen sınavların erteleme son tarihine, salgının seyrine göre karar verilebilecektir. Bu durum, konu ile ilgili gelişen duruma göre ilgili enstitülerin yönetim kurullarında karara bağlanır.  

         1. Akademik Takvimde Değişiklik Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.03.2020 tarihli toplantısında alınan karaların 2. maddesinin b fıkrasında yer alan “Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine” hükmü gereğince;
  • Üniversitemiz akademik takviminde 12.06.2020 olarak yer alan “Azami Süresinin Son Dönemindeki Öğrenciler İçin Tez Teslimi Tarihi”nin, üniversitemizde eğitim ve öğretime verilen 2 hafta ilave edilmiş ve azami süresinin son dönemindeki öğrenciler için tez teslim tarihi 26.06.2020 olarak değiştirilmiştir. 

Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız..