Yüksek Lisans Tez Dönemi Öğrencilerinin Dikkatine!

04 Nisan 2019 Perşembe

Lisansüstü Eğitim - Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinin 2. fıkrasında "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerinin ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir." hükmü yer almaktadır. Burada belirlenen azami sürenin sonu bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihi olarak alınmalıdır.

Tez Savunmasına giren ve savunmada süre verilen lisansüstü öğrenciler ile tez savunmasına giren ve başarılı bulunan, ancak düzelttikten sonra tezini teslim etmesi bir sonraki eğitim - öğretim dönemine sarkan öğrencilerin ders kaydı yaptırmak durumundadır.