Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Ünvanı Adı-Soyadı Görevi
Prof. Dr. Hüseyin Avni UYDU Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SÜMER Enstitü Müdür Yardımcısı
Hüseyin YILMAZ Enstitü Sekreteri
Ömer DOĞAN Bilgisayar İşletmeni