Birim Kalite Temsilcisi

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ
Ünvanı Adı-Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SÜMER Enstitü Müdür Yardımcısı