Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan,01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 12.10.2009 tarihinde Enstitü müdürü atanarak faaliyete başlamıştır.Enstitü  yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulunca seçilmiş olan üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürü’ nün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcıları ile Anabilim Dalları Başkanları’ndan oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri Enstitü bakımından yerine getirmektedir. Kuruluşu yeni olan Enstitümüz bünyesinde Anatomi, Fizyoloji,Tıbbi Mikrobiyoloji, Histoloji & Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya,Tıbbi Biyoloji,Tıbbi Farmakoloji,Halk Sağlığı Anabilim Dalları mevcuttur.

Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerin yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen öğrenciler, seviyelerine bağlı olarak, bir veya iki yarıyıl süreyle Enstitümüzce İngilizce hazırlık kursuna tabi tutulmaktadır.

Enstitümüz bünyesinde Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında Yüksek Lisans programı açılması YÖK tarafından onaylanmıştır.

Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.