İç Kontrol Komisyonu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL KOMİSYONU
Ünvanı Adı-Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SÜMER Enstitü Müdür Yardımcısı
Hüseyin YILMAZ Enstitü Sekreteri
Ömer DOĞAN Bilgisayar İşletmeni