İç Kontrol

 İç kontrol
1-Misyon ve Vizyon
2-Organizasyon Şeması
3-Etik İlkeler
4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5-İç Kontrol Komisyonu

6-Hassas Görev Tespit ve Prosedürleri Formu
 
6-Görev Tanımları
   Müdür
   Müdür Yardımcısı
   Enstitü Sekreteri
   Memur
   Görev Dağılımı Çizelgesi
7-İş Akış Süreçleri
   a) Öğrenci İş Akış Süreci
       Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci
        Danışman Değişikliği Süreci
        İzinli Sayılma Süreci
        Kayıt Sildirme Süreci
        Kayıt Yenileme-Derse Yazılım(Eski Öğrenciler İçin) Süreci
        Kayıt Yenileme-Derse Yazılım(Yeni Öğrenciler İçin) Süreci
        Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Süreci
        Yatay Geçiş Süreci

 

    b) Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

         Ek Ders İş Akış Süreci
         Satınalma İş Akış Süreci
         SGK Pirim Ödemeleri İş Akış Süreci
         Taşınır Çıkış (Devir) İş Akış Süreci
         Taşınır Giriş İş Akış Süreci (Satın Alma)
        Taşınır Giriş İş Akış Süreci (Devir)
         Yolluk (Geçici Görev) İş Akış Süreci

     c) Personel İşlemleri İş Akış Süreci
          İlk İşe Başlama İş Akış Süreci
         
İzin İş Akış Süreci
        
Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akış Süreci

     d) Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
         
Gelen Evrak İş Akış Süreci
         
Giden Evrak İş Akış Süreci