Misyon ve Vizyon

M İ S Y O N
 
 Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, Enstitü Öğrencilerinin var olan potansiyellerini en üst düzeye çıkartacak, bilim dünyasına katkıda bulunacak kalite odaklı, hoşgörülü, değerlerine sahip uzmanlar yetiştirmek.
 
V İ Z Y O N
 Sağlık bilimleri alanında, bilim dünyasına yeni ufuklar açabilecek özgün araştırmalarıyla tanınan, değişen şartlara uyum sağlayacak uzmanlar yetiştiren bir kurum  olmak.