Sıkça Sorulan Sorular

-Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hangi düzeylerde öğrenim görebilirim ?

-Enstitümüzde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde öğrenim görebilirsiniz.

———————————————————————————————–

-Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi görebilir miyim?

-Enstitümüzde  Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde öğrenim göremezsiniz.

————————————————————————————————-

-Lisansüstü Programlara ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

Güz ve Bahar dönem başlangıçlarından önce Enstitümüz sayfasında ilan edilen başvuru tarihleri arasında başvurunuzu yapabilirsiniz.

Lisansüstü Programlara başvurular interaktif ortamda yapılmakta olup öğrencilerin şahsen Enstitüye gelerek başvuru yapması gerekmez.

—————————————————————————————————-

Başvurum kabul edildikten sonra ne yapmam gerekiyor?

Başvurusu kabul edilen öğrenciler için mülakat sınavı yapılacaksa bu sınava girmeleri gerekmektedir. Mülakat sınavı yapılmayacaksa öğrenciler Enstitümüz Web sayfasından sonuçları takip edebilir.

——————————————————————————————————

Başvurum sonucunda Enstitünüze kesin kayıt hakkı kazandım, ne yapmam gerekiyor?

Enstitümüze kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kesin kayıt tarihleri arasında ilgili belgelerle birlikte Enstitümüze şahsen veya vekalet vereceği kişi ile birlikte müracaat ederek kesin kaydını yaptırmalıdır.

——————————————————————————————————

Başvurular neticesinde Yedek Listedeyim ne yapmam gerekiyor?

Asıl listedeki öğrencilerden kesin kayıt tarihi bittikten sonra kesin kaydını yaptırmayan olması durumunda, yedek listedeki öğrenciler için kesin kayıt ilanı Enstitümüz Web sayfasından verilmektedir.

Yedek Listedeki öğrencilerimiz ilgili tarihlerde Enstitümüze şahsen veya vekalet vereceği kişi ile müracaat ederek kesin kaydını yaptırmalıdır.

——————————————————————————————————-

Ales Puanının geçerlik süresi kaç yıldır?

Ales puanının geçerlik süresi 3 yıldır.

——————————————————————————————————-

Yatay Geçiş yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

Enstitümüze yatay geçişle gelmek isteyen öğrenciler, yatay geçiş başvuru tarihleri arasında Enstitümüze Dilekçesi ve ekleriyle başvurmalıdır.

Ekler:

1-Kayıtlı olduğu enstitüden alınan öğrenci belgesi

2-Kayıtlı olduğu programa ait transkript

3-Mezuniyet Transkripti (Lisans,Tezli Yüksek Lisans)

4-Diploma veya geçici mezuniyet (Lisans, Tezli Yüksek Lisans)

5-Nüfus cüzdan fotokopisi

6-Ales Belgesi

7-Yabancı Dil belgesi (doktora için)

————————————————————————————————————-

Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine ( https://ogr.rize.edu.tr/login.aspx) girilerek yapılır.

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilk defa ders kaydı yapacak öğrenciler, bu sayfada ilk kez şifre oluşturarak sisteme giriş yapar.

Sistem üzerinden seçmiş olduğu dersleri danışman onayına gönderir.

Danışman öğretim üyesi seçilen dersleri kontrol eder, onayla ve kesin kaydı tamamla butonlarıyla öğrencinin kaydını tamamlar.

Öğrencilerimiz ders kayıtlarının tamamlanıp tamamlanmadığını muhakkak kontrol etmelidir. Danışmanların sistem üzerinden öğrencilerinin ders kayıtlarını tamamlamaması durumunda öğrencinin o döneme ait ders kaydı oluşmaz.

———————————————————————————————————————-

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olma şartları nelerdir?

Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin mezun olabilmesi için:

7 adet dersten (21 kredi) başarılı olmalı,

Seminer dersinden başarılı olmalı,

Tez Savunma Sınavı sonucu başarılı olmalı,

Tez teslimi ile ilgili yapılması gerekenleri yapmalıdır (akış şeması).

————————————————————————————————————————-

Tezli Yüksek Lisansı yeni kazandım ne yapmam gerekiyor?

Alan İçi öğrencileri; Kesin kayıtlarını tamamlayan öğrenciler aynı zamanda danışman öneri formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmelidir.

Danışman atamaları sonucunda danışmanlarını Enstitümüzden öğrenerek belirtilen süreler içerisinde ders kayıtlarını yapmalıdır.

Alan dışı öğrenciler (bilimsel hazırlık öğrencileri); Kesin kayıtlarını tamamlayan alan dışı öğrenciler için Anabilim Dalı Başkanlıklarınca bilimsel hazırlık dersleri belirlenir.

Alan dışı öğrenciler ders kayıt süreleri içerisinde ders kayıt formu doldurarak (bilimsel hazırlık kapsamında alacakları derslere yazılım yapacaklar) ders kaydı için Enstitümüze müracaat ederler.

————————————————————————————————————————

Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim (Alan dışı) ders kaydımı nasıl yapacağım?

Bilimsel Hazırlık öğrencileri, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan derslerden seçim yapabilirler.

Bu dersler bir yarıyılda 2, bilimsel hazırlık süresince de 3 dersten fazla olamaz.

———————————————————————————————————–

Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim (Alan Dışı) Tezli Yüksek Lisans’tan ders almak için ne yapmalıyım?

Tezli Yüksek Lisanstan ders almak isteyen Alan dışı öğrenciler alacakları dersleri içeren dilekçeleriyle Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru yapabilir.

—————————————————————————————————————–

İzin almak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

İzin almak isteyen öğrencilerimiz Yarıyıl başında derse yazılım süreleri bitmeden, Enstitümüz formlar kısmında bulunan İzin Formu’nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.

—————————————————————————————————————–

Kaç Yarıyıl İzin Alabilirim?

Lisansüstü öğrencilerimize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 52.maddesinde ki süreler kadar izin verilmektedir. Bir öğrenciye toplam mazeretleri nedeniyle en fazla 3 yarıyıl izin verilebilir.

———————————————————————————————————————–

Araştırma veya Öğrenim amacıyla yurt dışına gideceğim ne yapmam gerekiyor? Yurtdışında almış olduğum Derslerim ve Tez çalışmam (rapor vb) kabul edilir mi?

Araştırma veya Öğrenim amacıyla yurt dışına gidecek lisansüstü öğrencilerimiz, öncelikle Fen Bilimleri Enstitüsünde ders kayıtlarını yapmalı ve yurt dışına gitmelerine ilişkin belgeleri Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.

İstenen belgeler:

1-Kabul edildiğine dair belge (yurt dışı belgesi)

2-Danışmanın yurt dışına gidiş için uygundur dilekçesi.

Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilen belgeler Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitümüze gönderilir ve öğrencinin durumu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Ders kaydı yapan ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden izin almak şartıyla yurtdışına giden öğrencilerden;

Kredili derslere kayıt yaparak yurt dışına giden lisansüstü öğrencilerimizin yurt dışından dönüşlerinde yurtdışında aldıkları derslerden başarılı olduklarına dair belgeleri Anabilim Dalına teslim etmeleri halinde, bu belgeler Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitümüze gönderilerek, yazılım yaptıkları derslerin başarı durumları Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Tez çalışmasına kayıt yaparak (doktora öğrencileri) yurt dışına giden lisansüstü öğrencilerimizin yurt dışından dönüşlerinde, yurt dışında yapmış olduğu çalışmalara ait (rapor, tez vb) belgeleri Tez İzleme Komitesine sunması halinde, bu belgeler ve Tez İzleme Komitesi Raporu  Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitümüze gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Yurt dışı Dönüşünde istenen belgeler:

1-Almış olduğu ders veya derslere ilişkin başarı belgesi.

2- Tez izleme komitesine sunacağı çalışmaya (rapor, tez vb) ilişkin belge veya belgeler.

Ders kaydını yaparak yurt dışına giden öğrencilerin ilgili belgelerini Anabilim Dalına teslim etmemeleri ve Enstitümüzden izin almamaları durumunda, öğrencinin yurt dışından dönüşünde saydırmak istediği ders veya derslerine ilişkin işlemler Enstitümüzce yapılmayacaktır.

——————————————————————————————————–

Kayıt sildirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerimiz Enstitümüz formlar kısmında bulunan Kayıt Sildirme Formu’nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.

——————————————————————————————————–

Öğrenci belgesi nasıl alabilirim?

Öğrencilerimiz, Öğrenci Belgelerini Enstitümüzden alabilirler.

——————————————————————————————————–

Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl alabilirim?

Öğrenci Kimliğini kaybeden öğrencilerimiz, gazeteye vermiş oldukları kayıp ilanıyla birlikte Enstitümüze başvuru yaparak yeni kimlik talebinde bulunabilirler.

——————————————————————————————————–

Başarısız olduğum dersi tekrar alabilir miyim?

Öğrencilerimiz başarısız oldukları dersleri tekrar alabilir ya da başarısız oldukların dersin yerine başka bir ders alabilirler.

——————————————————————————————————–

Harç parası yatıracak mıyım?

Tezli Yüksek Lisansta 2 yılını dolduranlar, doktora da 4 yılını dolduranlar (hazırlık sınıfları hariç) harç parası öderler.

——————————————————————————————————–

Özel öğrenci alarak ders almak istiyorum ne yapmalıyım?

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde harç parasını yatırarak, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurup ders alma talebinde bulunabilirler.

Dilekçe Ekleri:

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Mezuniyet Transkripti (Lisans, Tezli Yüksek Lisans)

3-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Lisans, Tezli Yüksek Lisans)

4-Harç ücretine ait makbuz

——————————————————————————————————–

Başka bir üniversiteden ders almak için ne yapmam gerekiyor?

Enstitümüz öğrencileri başka bir Üniversiteden ders almak için, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçeleriyle birlikte müracaat edebilirler.

——————————————————————————————————–

Üniversitemiz içerisinde farklı bir Anabilim Dalından ders almak için ne yapmam gerekiyor?

Enstitümüz öğrencileri Üniversitemiz içerisinde farklı bir Anabilim Dalından Ders almak için, ders kayıt formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat edebilirler.

Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Kayıt yapılmayan dersler bir sonraki döneme kalmaktadır.

———————————————————————————————————–

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslerde en az % 80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir.

———————————————————————————————————–

Devamsızlık durumunda kayıt silinir mi?

Devamsızlık durumunda kayıt silme yoktur.  Ders tekrarı vardır. Katılımlar öğretim üyelerinin aldığı yoklamalarla takip edilmektedir.